2023 жылдың 31 қаңтарында Д.А.Қонаев атындағы Еуразиялық заң академиясында студенттер мен жастар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу мәселелері бойынша кураторлар мен педагогикалық ұжымның мемлекеттік және құқық қорғау органдарының өкілдерімен кездесуі

2023 жылдың 31 қаңтарында Д.А.Қонаев атындағы Еуразиялық заң академиясында студенттер мен жастар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу мәселелері бойынша кураторлар мен педагогикалық ұжымның мемлекеттік және құқық қорғау органдарының өкілдерімен кездесуі өтті. Басқосуда түрлі діни ағымдар, есірткі қылмыстары, киберқылмыстар, студенттер мен жастар тарапынан орын алған террорлық әрекеттер, сыбайлас жемқорлық қылмыстары тақырыптарына байланысты мәселелер талқыланды.

  Отырыста сөз сөйлегендер: Академия ректоры, заң ғылымдарының докторы. профессор Жалаири Ө.Ш., Алматы қалалық полиция департаментінің аға анықтаушысы, полиция майоры Досболова С.А., Алмалы аудандық ІІБ ОҚПБ аға тергеу инспекторы, полиция майоры Бейсенова З.Н, Алмалы ауданының прокуроры Жилкибаев Ж.С, ҰҚК қызметкері Хамитов Ж.Н., Алматы қаласы әкімдігінің Дін істері басқармасының қызметкері Қабылбеков С.Е., Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Алматы қаласы бойынша қызметкері Балғынбаев С.С.

  Шақырылған қонақтар өз бөлімшелерінің  қызметімен және жоғарыдағы аталған құқықбұзушылықтарымен күресудегі қызметі туралы айтты. Аталған қылмыстардың алдын алу бойынша ұсыныстар беріліп, осы мәселелер бойынша студенттермен кездесулер ұйымдастыру туралы шешім қабылданды.

31 января 2023 года в Евразийской юридической академии  имени Д.А.Кунаева прошла встреча кураторов и ППС с представителями государственных и правоохранительных органов по вопросам предупреждений преступлиений среди студентов и молодежи. На встрече обсуждались вопросы касающиеся тем различных течений в  религии, наркопреступлений, киберприступлений,  террористических, коррупнционных преступлений совершаемых студентами и молодежью.

 На встрече  выступили: Ректор Академии д.ю.н. профессор Жалаири О.Ш, старший оперуполномоченный  УПН ДП г.Алматы майор полиции Досболова С. А, старший УИ ОЮП ОМПС УП Алмалинского  района майор полиции Бейсенова З. Н, прокурор отдела прокуратуры Алмалинского района Жилкибаев Ж. С, сотрудник КНБ Хамитов Ж. Н, сотрудник Управления по делам религии акимата г Алматы Қабылбеков С.Е, сотрудник Агенство по противодействию коррупций по г. Алматы Балгинбаев С. С.

  Приглашенные гости рассказали о деятельности своих подразделении по борьбе с высше указонными преступлениями. Были даны рекомендации по прафилактике указнных преступлении, а также принято решение об организации встреч со студентами по данным вопросам.

Авторские права на этот сайт и его содержимое защищены законами РК. Создание сайта осуществлено в AlmatySite.kz