Республикалық бюджет қаражаты есебінен академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша құжаттарды қабылдау (ҚР ҒжЖБМ гранты)

  • Главная
  • Новости науки
  • Республикалық бюджет қаражаты есебінен академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша құжаттарды қабылдау (ҚР ҒжЖБМ гранты)
  • 01.05.2023

Республикалық бюджет қаражаты есебінен академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша құжаттарды қабылдау (ҚР ҒжЖБМ гранты)

Евразийской юридической академии имени Д.А. Кунаева выделен грант для направления 1 обучающегося в вузы Европы.

Кто может участвовать:

— обучающиеся 2,3 курса бакалавриата на грантовой основе «Жеті жарғы» (100%)

Примечание: обучающиеся на договорной основе (те, кто на платной основе) участвовать в конкурсе не могут.

Список необходимых документов для участия в конкурсе:

1. заявление и анкета на участие в программе академической мобильности за счет средств МНиВО РК;

2. копия паспорта гражданина РК;

3. транскрипт о текущей успеваемости заверенный печатью вуза с GPA не ниже 3,0;

4. документ, подтверждающий уровень владения иностранным языком (претендент предоставляет один из нижеследующих документов):

— сертификат, полученный через международные системы оценки знания иностранного языка, при наличии (IELTS не менее 5.0, TOEFL 35-59);

— письмо о согласии зарубежного вуза принять студента с имеющимся уровнем иностранного языка;

5. документ о составе семьи, для подтверждения многодетности семьи студента (для тех, у кого многодетная семья) ;

6. документ, подтверждающий отсутствие родителей у студента (для категории студентов, относящихся к сиротам или к студентам, оставшиеся без попечения родителей (при наличии); 

7. документ, подтверждающий инвалидность студента (для тех, у кого имеется инвалидность).

8. диплом, сертификат, грамота или благодарственное письмо (за время обучения в Академии) при наличии (не обязательный документ)

медицинская справка (для выезжающего за границу) по форме, утвержденной приказом Министра здравоохранения РК.

Документы на участие в конкурсе принимаются до 29 мая 2023 г.

Подача заявки на участие в конкурсе:

— Заполнить заявку (заявка, анкета, разрешение родителей)

— Все документы требуется направить в электронном формате на email: vuzkunaeva@vuzkunaeva.kz (в теме письма указать ФИО– Академическая мобильность; Пример: Мусаев Шерхан Жаксылыкович – Академическая мобильность)

При возникновении вопросов просим обращаться в «Отдел международных связей и академической мобильности», 404 кабинет.


Д.А. Қонаев атындағы Еуразиялық заң академиясының 1 білім алушысын Еуропа жоғарғы оқу орындарына жіберуге грант бөлінді.

 Кім қатыса алады:

— «Жеті жарғы» (100%) гранттық негізде оқитын 2,3 курс бакалавриат білім алушылары

Ескертпе: шарттық негізде білім алушылар (ақылы негізде оқитындар) конкурсқа қатыса алмайды.

Қажетті құжаттар:

1) ҚР БҒМ қаражаты есебінен академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысуға өтініш және сауалнама;

2) ҚР азаматы паспортының көшірмесі;

3) Академияның мөрімен куәландырылған, GPA-3,0-ден төмен емес, ағымдағы үлгерімі туралы транскрипт;

4) шет тілін меңгеру деңгейін растайтын құжат (үміткер төмендегі құжаттардың бірін ұсынады:

— шет тілін білуді бағалаудың халықаралық жүйелері арқылы алынған сертификат (IELTS кемінде 5.0/TOEFL кемінде 35-59);

-немесе шетелдік әріптес жоғары оқу орнының студентті шет тілінің бар деңгейімен қабылдауға келісуі туралы хаты;

5) Қазақстан Республикасынан кету кезінде он сегіз жасқа толмаған жағдайда, үміткердің ата-анасының, қорғаншыларының, заңды өкілдерінің шетелге шығуға жазбаша келісімі;

6) студенттің көп балалы отбасын растау үшін отбасы құрамы туралы құжаты (көп балалы отбасы барлар үшін);

7) студенттің ата-анасының жоқтығын растайтын құжат (жетім немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған студенттерге жататын студенттер санаты үшін (болған жағдайда));

8) студенттің мүгедектігін растайтын құжат (мүгедектігі бар адамдар үшін);

9) диплом, сертификат, грамота немесе алғыс хат (Академияда оқыған уақытында алынған) бар болған жағдайда (міндетті емес құжат).

10) ҚР Денсаулық сақтау министрінің бұйрығымен бекітілген нысан бойынша Медициналық анықтама (шетелге шығатындар үшін)

Конкурсқа құжаттар 29 мамыр 2023ж. дейін қабылданады.

Конкурсқа қатысуға өтінім беру:

— өтінімді толтыру: (заявка, анкета, разрешение родителей)

— Барлық құжаттарды электрондық форматта vuzkunaeva@vuzkunaeva.kz email-ға жіберу талап етіледі (хат тақырыбында аты– жөніңізді көрсетіңіз – академиялық ұтқырлық; мысал: Мусаев Шерхан Жақсылықұлы-академиялық ұтқырлық).

Сұрақтар болған жағдайда «Халықаралық қатынастар және академиялық ұтқырлық» бөліміне хабарласуларыңызды сұраймыз, 404 кабинет.
2023 УНИВЕРСИТЕТ КУНАЕВА. Политика конфиденциальности